Walinda – Unlock Coaching


> Met walinda

Walinda.nl

Privacybeleid

Walinda, Zinngever/het HypnoHierNumaals gevestigd aan Spinnerij 17 6717XZ te Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: info@walinda.nl 06-33877384 

Persoonsgegevens die Walinda verwerkt
 
Walinda verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerken:
– Voor- en achternaam 
– Geslacht 
– Geboortedatum 
– Adresgegevens 
– Telefoonnummer 
– E-mailadres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Walinda verwerkt:
Walinda verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 
– Gegevens met betrekking tot de begeleidingstrajecten ten behoeve van uw dossier 
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar 
– Burgerservicenummer (BSN) 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Walinda verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
– Dienstverlening 
– U te kunnen bellen, e-mailen en/of contact via whatsapp/sms indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld voor het maken van afspraken 
– Het kunnen uitvoeren van de dienstverlening/zorgverlening in het kader van het begeleidingstraject;

Hoe lang Walinda persoonsgegevens bewaart
Walinda bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Walinda deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Walinda en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@walinda.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 
Walinda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@walinda.nl 

Klachtenregeling 
Alhoewel Walinda uiterst zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, kunnen er onduidelijkheden zijn of kunt u ontevreden zijn over haar handelswijze. Neem dan contact met haar op: info@walinda.nl 06-33877384

Mocht u er met Walinda niet uit komen, dan kunt u een aangetekende brief sturen naar de klachtenfunctionaris: 
Charles van Hesteren
Beethovenlaan 122
3335 BB Zwijndrecht

Wijziging privacyverklaring
Walinda behoudt haar recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Als er, voor u belangrijke informatie wat betreft privacy wordt gewijzigd, zal u hiervan op de hoogte worden gesteld door Walinda per mail. Bij discussie wordt uitgegaan van de laatste privacyverklaring, welke op Walinda’s website staat gepubliceerd.